Publikujemy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. Harmonogram ma charakter indykatywny i może ulec zmianie w trakcie roku. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa właściwego ds. rozwoju harmonogram wskazuje miesiące, w których uruchomione zostaną nabory wniosków, nie zaś terminy ogłoszenia konkursów.

Załączniki archiwalne
Pobierz jako PDF