Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Publikujemy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 na rok 2015, 2016, 2017, 2018 oraz 2019. Harmonogram ma charakter indykatywny i może ulec zmianie w trakcie roku. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa właściwego ds. rozwoju harmonogram wskazuje miesiące, w których uruchomione zostaną nabory wniosków, nie zaś terminy ogłoszenia konkursów.

Załączniki archiwalne
Pobierz jako PDF