Na tej strone dostępne są infomacje dotyczące Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (LSI2021+)

1. Do czego służy LSI2021+ ?

LSI2021+ wspomaga podmioty zgłaszające (wnioskodawców) w procesie wnioskowania o dofinansowanie (w Systemie możliwe jest przygotowanie, wysłanie i podpisanie elektronicznie wniosku o dofinansowanie). 
 
2. Jak otworzyć LSI2021+?

System dostępny jest pod adresem: https://lsi2021.wielkopolskie.pl

3. Czego potrzebuję aby korzystać z LSI2021+?

Wymagany jest dostęp do Internetu oraz zainstalowana aktualna wersja jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. Do złożenia wniosku o dofinansowanie konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. 

4. Od czego zacząć?

5. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wypełnij wniosek, wyślij i podpisz elektronicznie profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Wniosek można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej.  

Wysyłanie wniosków o dofinansowanie w Systemie jest możliwe od momentu rozpoczęcia do zakończenia naboru.

Podpisywanie wysłanych wniosków jest możliwe od momentu wysłania wniosku o dofinansowanie do 5 dnia roboczego włącznie (do godziny 23:59:59) liczonego od dnia następnego od daty zakończenia naboru. 

schemat lsi

6. Co zrobić w przypadku problemów technicznych?

Po wejściu na stronę https://lsi2021.wielkopolskie.pl w prawym górnym rogu widnieje odnośnik "Kontakt". Należy wypełnić wymagane pola i wysłać zgłoszenie. W przypadku problemów z działaniem strony zgłoszenia można również wysłać bezpośrednio na adres kontakt@lsi.wielkopolskie.pl 

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

7. Kto może wnioskować o dostęp umożliwiający składanie wniosków w trybie niekonkurencyjnym?

Nabór wniosków może być prowadzony również w trybie niekonkurencyjnym. Podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 mogą wnioskować o dostęp umożliwiający składanie wniosków w trybie niekonkurencyjnym.  

8. Jak uzyskać dostęp do naborów niekonkurencyjnych?

1.  Podmiot uprawniony, który chce uzyskać dostęp do tworzenia wniosków w trybie niekonkurencyjnym powinien najpierw założyć konto w LSI2021+

2. Po założeniu konta w Systemie, podmiot uprawniony  wypełnia  „Wniosek o nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie niekonkurencyjnym” i podpisany elektronicznie/ podpisany ręcznie skan wniosku przesyła do administratora Systemu poprzez formularz kontaktowy LSI2021+ dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl bądź listownie na adres Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

3. Administrator po nadaniu dostępu do trybu niekonkurencyjnego przesyła stosowną informację na podany we wniosku adres e-mail.

Pobierz jako PDF