Poniżej archiwalne wersje Wykazów programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.


W dniu 7 lipca 2023 roku  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 6876/2023 zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uchwała ZWW nr 6876-2023 ws zmiany Wykazu PR (38.5 KB)

Załacznik nr 1 do Uchwały ZWW nr 6876-2023 ws zmiany Wykazu PR (895 KB)


W dniu 15 czerwca 2023 roku  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 6739/2023 zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020

 

Uchwała Nr 6739/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2023 r. (280.4 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWW 6739/2023 (894.3 KB)


W dniu 9 lutego 2023 roku  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 6194/2023 zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020

Uchwała ZWW nr 6194/2023 z dnia 9 lutego 2023 r. (278.5 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWW 6194/2023 z dnia 9 lutego 2023 r. - Wykaz programów rewitalizacji (893.8 KB)


W dniu 30 czerwca 2022 roku  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5282/2022 zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020

Uchwała ZWW nr 5282/2022 z  dnia30 czerwca 2022 (278.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWW nr 5282/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. - Wykaz programów rewitalizacji (891.9 KB)


W dniu 14 kwietnia 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4935/2022 zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020

Uchwała ZWW nr 4935/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. ws. przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji   (278.5 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWW nr 4935/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. - Wykaz programów rewitalizacji (892.5 KB)


W dniu 3 lutego 2022 roku  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4626/2022 zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020

Uchwała ZWW nr 4626-2022 z dnia 03.02.2022 r. ws. aktualizacji Wykazu Programów Rewitalizacji (279 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWW 4626-2022 z dnia 03.02.2022 r. ws. aktualizacji wykazu Programów Rewitalizacji (908.9 KB)


W dniu 25 listopada 2021 roku  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4335/2021 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020

Uchwała Nr 4335:2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w spr. aktualizacji Wykazu Programów Rewitalizacji (279.1 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4335:2021 w spr. aktualizacji wykazu Programów Rewitalizacji (906.8 KB)


W dniu 22 lipca 2021 roku  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3875/2021 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w spr. aktualizacji Wykazu Programów Rewitalizacji (279.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWW w spr. aktualizacji wykazu Programów Rewitalizacji (909.5 KB)


W dniu 17 września 2020 roku  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 2694/2020 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w spr. aktualizacji Wykazu Programów Rewitalizacji (353.7 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWW w spr. aktualizacji wykazu Programów Rewitalizacji (1.1 MB)


W dniu 25 czerwca 2020 roku  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 2395/2020 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego ws aktualizacji Wykazu PR (141.2 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWW ws aktualizacji Wykazu PR (835.6 KB)


13-11-2019

W dniu 7 listopada 2019 roku  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1472/2019 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020

Uchwała Nr 1472/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 3616/2017 (38 KB)

Załącznik do Uchwały ZWW nr 1472/2019 (832.7 KB)


20-09-2019

W dniu 19 września 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1267/2019 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 1267 z 19.09.2019 w spr. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.6 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały w spr. wpisu na wykaz (117.9 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020


13-11-2018

W dniu 8 listopada Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 6100/2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 6100/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8.11.2018 r. ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskieg (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 6100/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 8.11.2018 ws. wpisu na wykaz (117.8 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

 W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020


08-06-2018

W dniu 8 czerwca Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5328/2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5383/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 08.06.2018 w sprawie wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5383/2018 w spr. wpisu na wykaz (117.1 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z  Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

 W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020


23-05-2018

W dniu 23 maja Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5307/2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5328/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 23.05.2018 ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5328/2018 z dnia 23.05.2018 ws. wpisu na wykaz (117.5 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z  Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

 W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020

 

21-05-2018

W dniu 18 maja Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5307/2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5307/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 18.05.2018 ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5307/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 18.05.2018 ws. wpisu na wykaz (116.8 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z  Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

 W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020


15-05-2018

W dniu 14 maja Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5278/2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5278/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 14.05.2018 ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5278/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 14.05.2018 ws. wpisu na wykaz (117.1 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z  Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

 W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020


19-04-2018

W dniu 18 kwietnia Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5201/2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5201/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5201/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 18 kwietnia 2018 ws. wpisu na wykaz (116.5 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020


06-04-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5147/2018 w dniu 5 kwietnia  2018 r. roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5147/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5147/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 5 kwietnia 2018 ws. wpisu na wykaz (115.8 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020


27-03-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5088/2018 w dniu 27 marca 2018 r. roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5088/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2018 r. ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5088/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 27 marca 2018 ws. wpisu na wykaz (115.5 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020


20-03-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5076/2018 w dniu 16  marca 2018 r. roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5076/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2018 r. ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5076/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 16 marca 2018 ws. wpisu na wykaz (115.2 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


08-03-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr  5024/2018 w dniu 7 marca 2018 r. roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 5024/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2018 r. ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 5024/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 7 marca 2018 ws. wpisu na wykaz (114.5 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


22-02-2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr  4959/2018 w dniu 22 lutego 2018  roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała i załącznik:

Uchwała 4959/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22 lutego ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 4959/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22 lutego 2018 ws. wpisu na wykaz (114.8 KB)                                                                                                                         

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


29-01-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4846/2018 w dniu 26 stycznia 2018 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 4846/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26 stycznia ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 4699/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26 stycznia 2018 ws. wpisu na wykaz (74.7 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

 

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do "Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020"


29-12-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4753/2017 w dniu 29 grudnia 2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała 4753/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 29.12.2017 ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (281.8 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały w spr. wpisu na wykaz (79.6 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do "Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020"


15-12-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4699/2017 w dniu 14 grudnia 2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała ZWW w sprawie wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (352.9 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały w spr. wpisu na wykaz (77.1 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do "Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020"


22-11-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4562/2017 w dniu 21 listopada 2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała i załącznik:

Uchwała 4562/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 21.11.2017 ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 4562/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 21.11.2017 ws. wpisu na wykaz (74.3 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014‑2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020”

 


26-10-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4413/2017 w dniu 26 października  2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała i załącznik: 

Uchwała 4413-2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26.10.2017 ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (37 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 4413-2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26.10.2017 ws. wpisu na wykaz (643.4 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji 

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.


13-10-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4375/2017 w dniu 11 października  2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała i załącznik: 

Uchwała 4375/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11.10.2017 ws. wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (281.6 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 4375/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11.10.2017 ws. wpisu na wykaz (623.6 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji 

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.


19-09-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4249/2017 w dniu 13 września 2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała ZWW w sprawie wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (37 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały w spr. wpisu na wykaz (67.6 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji

http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_wzakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf

 

lub Ustawą o rewitalizacji  http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf

 

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

 

 

Załącznik nr 1 - Regulamin wpisu do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego (58.7 KB)

Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014

 

Więcej informacji na temat rewitalizacji można znaleźć w zakładce Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 -2020 (WRPO 2014 +)

http://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/Rewitalizacja

 

 


28-08-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4142//2017 w dniu 23 sierpnia 2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała i załącznik: 

Uchwała ZWW w sprawie wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (36.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały w spr. wpisu na wykaz (78.7 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.


18-07-2017

Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego - aktualizacja


Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4014/2017 w dniu 14 lipca 2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4014/2017 z dnia 14 lipca 2017 (278.9 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4014/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2017 r. - Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego (430.3 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji Wytyczne_wzakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016

lub Ustawą o rewitalizacji  Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

Załącznik_nr_1_- Regulamin_wpisu_do_Wykazu_programów_rewitalizacji_gmin_województwa_wielkopolskiego

Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014

 


06-07-2017

Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego - aktualizacja


Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3945/2017 w dniu 29 czerwca 2017 roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Uchwała Nr 3945 - 2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 roku (278.2 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3945 - 2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. - Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego (426.2 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

 

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/003/248/original/Wytyczne_wzakresie_rewitalizacji_w_programach_operacycjnych_na_lata_2014-2020_2.08.2016.pdf?1471416826

lub Ustawą o rewitalizacji  http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/002/201/original/Ustawa_o_rewitalizacji_DzU_2015_poz_1777.pdf?1460009583

 

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

 

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/064/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_- Regulamin_wpisu_do_Wykazu_program%C3%B3w_rewitalizacji_gmin_wojew%C3%B3dztwa_wielkopolskiego.pdf?1475840265

 

http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/063/original/Zasady_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014__.pdf?1475840252


10-05-2017

Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego


Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3616/2017 w dniu 9 maja 2017 przyjął Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego

Uchwała ZWW w sprawie wpisu na wykaz programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego (37.5 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały w sprawie wpisu na wykaz (63.6 KB)

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem  Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu. Warunkiem umieszczenia programu w Wykazie jest jego zgodność z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji lub Ustawą o rewitalizacji  

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy.

Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

Pobierz jako PDF