Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 20-06-2016 do 22-07-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) z dniem 16.05.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.01.02–IZ-00-30-001/16 w ramach Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 10-03-2017

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2. - aktualizacja

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.2. Kształcenie Ogólne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu czterech umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista_umów_zawartych_w_ramach_Poddziałania_8.1.2 (503 KB)

Opublikowano: 20.09.2021 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu czterech umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.2. (383.4 KB)

Opublikowano: 11.09.2018 r.


Informacja o niezawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista projektów, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.2. (233.7 KB)

Opublikowano: 04.07.2018 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu czterech umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.2. (379.9 KB)

Opublikowano: 06.03.2018 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu trzech umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.2. (377.8 KB)

Opublikowano: 13.02.2018 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista projektów, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.2. (213.4 KB)

Opublikowano: 18.12.2017 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu trzech umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.2 (375.3 KB)

Opublikowano: 11.12.2017 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu jednej umowy w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.2 (366.2 KB)

Opublikowano: 07.11.2017 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.2 (333.6 KB)

Opublikowano: 10.08.2017 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno - merytorycznej w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/16 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Lista członków Komisji Oceny Projektów (293.4 KB)

Uchwała Nr 4064/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania (286.5 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały 4064/2017 - Wybrane do dofinansowania - projekty niezintegrowane (485.6 KB)

Załącznik nr 3 do Uchwały 4064/2017 - wybrane do dofinansowania - projekty realizowane w ramach Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego OSI (460.4 KB)

Załącznik nr 4 do Uchwały 4064/2017- wybrane do dofinansowania - projekty zintegrowane (459.4 KB)

Opublikowano: 28.07.2017 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/16 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Lista członków KOP - 8.1.2 (22.2 KB)

Uchwała Nr 4021/2017 ZWW z dnia 14.07.2017r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej (24.3 KB)

Załacznik 1 do uchwały 8.1.2 Wybrane do dofinansowania - projekty niezintegrowane (67.1 KB)

Opublikowano: 14.07.2017 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno‑merytorycznej w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02‑IZ‑00‑30‑001/16 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Lista członków KOP - 8.1.2 (270 KB)

Uchwała Nr 3808/2017 ZWW z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu wybranego do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej (300 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3808/2017 (449 KB)

Opublikowano: 09.06.2017 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno – merytorycznej w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/16 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Skład Komisji Oceny Projektów (270.2 KB)

Uchwała Nr 3538/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu wybranego do dofinansowania (215.9 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 3538/2017 (417 KB)

Załącznik nr 1b do Uchwały Nr 3538/2017 (443.4 KB)

Opublikowano: 21.04.2017 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno - merytorycznej.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/16 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Skład Komisji Oceny Projektów (34.9 KB)

Uchwała Nr 3348/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9.03.2017 r. (223.3 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 3348/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9.03.2017 r. (96.6 KB)

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr 3348/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9.03.2017 r. (76.6 KB)

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr 3348/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9.03.2017 r. (53.9 KB)

Załącznik nr 4a do Uchwały Nr 3348/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9.03.2017 r. (57.2 KB)

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr 3348/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9.03.2017 r. (53.2 KB)

Załącznik nr 6a do Uchwały Nr 3348/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9.03.2017 r. (48.8 KB)

Załącznik nr 7a do Uchwały Nr 3348/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9.03.2017 r. (55.3 KB)

Załącznik nr 8a do Uchwały Nr 3348/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9.03.2017 r. (58.5 KB)

Opublikowano: 10.03.2017 r.

Informacje o naborze

Wydłużenie terminu oceny formalno-merytorycznej

Zgodnie z pkt. 2.5.14 Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach termin oceny formalno-merytorycznej może zostać przedłużony. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach ww. konkursu, IOK wydłuża termin oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu do dnia 31 marca 2017 r.


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 20.06.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 22.07.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach
i placówkach systemu oświaty (w tym specjalnych) poprzez m.in: doposażenie pracowni przedmiotowych szkół lub placówek systemu oświaty dla dzieci i młodzieży
(w tym specjalnych działających samodzielnie i funkcjonujących
w placówkach) w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń
i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych (występuje wyłącznie jako jeden z elementów projektu).

2. Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez m. in.

- realizację projektów edukacyjnych,

- realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,

- realizację różnych form rozwijających uzdolnienia,

-  organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów.

3. Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych (w tym pochodzących z rodzin najuboższych) oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym dzieci
i młodzież z niepełnosprawnościami) np. 

a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze,

b) zajęcia specjalistyczne, prowadzone w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości
i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych, w tym: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych
i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

c) doposażenie szkół i placówek systemu oświaty (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów
z niepełnosprawnością,

d) pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych (szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę
w rozwoju edukacyjnym.

4. Wsparcie nauczycieli m.in.: w ramach studiów podyplomowych, sieci współpracy
i samokształcenia oraz programów wspomagania dotyczących podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć z przyrody, biologii, matematyki, chemii, geografii, fizyki, języków obcych oraz wykonywanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
i uczniami zdolnymi (występuje wyłącznie jako jeden z elementów projektu).

5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3).

6. Wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć instytucji publicznych i niepublicznych funkcjonujących w otoczeniu szkół (np. instytucje pomocy i integracji społecznej, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, jednostki sektora publicznego działające w zakresie bezpieczeństwa i ochrony życia), angażujących społeczność szkolną i lokalną mających na celu przeciwdziałanie wczesnemu opuszczaniu systemu oświaty przez ucznia i tworzenie bezpiecznego środowiska nauczania (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3).

W ramach konkursu przewiduje się również wsparcie projektów zgodnych z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków Subregionalnych (Piła, Gniezno, Leszno, Konin).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% - Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu  

95% - Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 42 697 073,50 zł

- w tym kwota przeznaczona na projekty zintegrowane: 5 400 000,00 zł

- w tym kwota przeznaczona na OSI (Piła, Leszno, Gniezno, Konin): 13 595 336,79 zł

- w tym kwota przeznaczona na projekty zintegrowane OSI (Gniezno, Piła): 732 138,00 zł

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny: 5%


W związku ze zmianą Regulaminu konkursu (3.02.2017 r.) zmianie ulegają:

Maksymalna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 62 672 554,66

W tym kwota przeznaczona na projekty zintegrowane: 25 375 481,16

Niezbędne dokumenty

Zmiana zapisów Regulaminu konkursu

IZ WRPO 2014+ informuje, że w celu przyjęcia do dofinansowania większej liczby dobrych jakościowo wniosków o dofinansowanie w ramach projektów zintegrowanych, w ramach konkursu nr RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/16, podjęto decyzję o zwiększeniu kwoty środków finansowych przewidzianych na konkurs. W związku z powyższym zmianie uległ pkt 2.2 Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, ppkt 1 i 2 regulaminu konkursu. Dodatkowo, z uwagi na fakt, iż wybór projektów do dofinansowania ulegnie wydłużeniu, konieczne było zaplanowanie rozpoczęcia realizacji projektów nie później niż na III kwartał 2017 roku co wpłynęło na zmianę w punkcie 3.3 Wymagania czasowe, ppkt. 3.3.3 regulaminu konkursu.

Pozostałe zasady Regulaminu konkursu nr: RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/16, jak również jego załączniki nie ulegają zmianie.

Przedmiotowe zmiany wprowadzone uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3198/2017 z dnia 02.02.2017 roku obowiązują od 03.02.2017 r. i nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 3.02.2017 r. (1.1 MB)

Uchwała zmieniająca nr 3198/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 2.02.2017 r (288.1 KB)


W związku z wystąpieniem Pani Minister Anny Zalewskiej podczas konferencji podsumowującej Ogólnopolską Debatę o Edukacji  „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” i ogłoszeniem reformy systemu oświaty, w tym m.in. powrotu do ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz likwidacji gimnazjów, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w chwili obecnej wsparcie przewidziane w ogłoszonym naborze w ramach Poddziałania 8.1.2 jest zasadne, a wydatki zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 są kwalifikowalne.

Tym niemniej, Wnioskodawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy o dofinansowanie do złożenia oświadczania, że zachowana zostanie trwałość projektu (np., że w momencie, gdy gimnazjum przestanie funkcjonować w budynku, w którym były wyposażone pracownie przedmiotowe – sprzęt oraz wypracowane rezultaty będą wykorzystywane w szkole podstawowej na realizację podobnych celów).

IZ WRPO 2014+ zastrzega, że brak złożenia przedmiotowego oświadczenia będzie skutkował nieprzyznaniem dofinansowania na realizację projektu.

W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca mając na uwadze fakt, iż część Wnioskodawców może chcieć dokonać modyfikacji złożonych bądź planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie informuje, iż nabór wniosków w wersji elektronicznej będzie prowadzony do dnia 22.07.2016 r. do godziny 15.30. Planowany termin zakończenia oceny wniosków złożonych w ramach konkursu przypada na grudzień 2016 r.

Mając na uwadze powyższe zmianie uległ regulamin konkursu w ppkt. 2.4.3.

Przedmiotowa zmiana została wprowadzona  Uchwałą nr 2294/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od 30 czerwca 2016 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Uchwała zmieniajaca nr 2294 z dnia 30 czerwca 2016 r (211.1 KB)

Regulamin konkursu wersja obowiązujaca od 30.06.2016 r. (1 MB) (NIEAKTUALNY)

 

8.0 Regulamin konkursu (1 MB) (NIEAKTUALNY)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego (464.9 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.1.2 (240.3 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1.9 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie (525.3 KB)

8.5 Podręcznik_Użytkownika_LSI2014__wersja_1.3 (2.6 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (497.2 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ 10 05 2016 (924.9 KB)

8.8 Wzór deklaracji poufności (373.1 KB)

8.9 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (438.7 KB)

8.10 Karta oceny wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (402.2 KB)

8.11 Karta oceny-formalno-merytorycznej (639.2 KB)

8.12 Wym. dot. standardu oraz cen rynk. najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów i usług najnowszy (747.6 KB)

8.13 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.1.2 (251 KB)

8.14 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (282 KB)

8.15 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (414 KB)8.16 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (392.9 KB)

8.17 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (598.2 KB)

8.18 Wzór oświadczenia o bezstronności (415.7 KB)

8.19 Wykaz wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (229.1 KB)

8.20 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (806.4 KB)

8.21 Informacje dotyczące najsłabszych wybików edukacyjnych osiaganych w regionie (317 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

  • Poczty elektronicznej na adresy e-mail:

info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl

  • Telefonu: 61 626 61 92;

lub bezpośrednio:

w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Zobacz często zadawane pytania.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").