Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 27-06-2016 do 29-07-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 24.05.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 w ramach Poddziałania 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 24-03-2017

Informacja w sprawie zwiększenia wysokości dofinansowania projektu

19 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5639/2018 w sprawie: zwiększenia wysokości dofinansowania projektu wybranego w ramach konkursu nr RPWP.09.03.03‑IZ‑00‑30‑001/16 dla Działania 9.3Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie w konkursie.

Lista projektów ocenionych 9.3.3_001_16 (445.5 KB)

Opublikowano: 20.07.2018 r.


5 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5151/2018 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.03‑IZ‑00‑30‑001/16 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Dofinansowanie otrzymały projekty o nr RPWP.09.03.03-30-0006/16 oraz RPWP.09.03.03-30-0086/16.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (425.7 KB)

Uchwała Nr 5151/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie (380 KB)

Dokumenty do umowy RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001_16 (4.3 MB)

Opublikowano: 06.04.2018 r.


10 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4116/2017 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.03‑IZ‑00‑30‑001/16 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Dofinansowanie otrzymały projekty o nr RPWP.09.03.03‑30‑0016/16, RPWP.09.03.03‑30‑0035/16 oraz RPWP.09.03.03‑30‑0061/16.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie 9.3.3 001/16 (396.9 KB)

Uchwała 4116/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 10.08.2017 ws. wyboru do dofinansowania (300.8 KB)

dokumenty do sporządzenia umowy 9.3.3 (3.5 MB)

Opublikowano: 11.08.2017 r.


4 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4096/2017 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.03‑IZ‑00‑30‑001/16 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Dofinansowanie otrzymały projekty o nr RPWP.09.03.03‑30‑0042/16 i RPWP.09.03.03‑30‑0056/16.

Na liście projektów nierekomendowanych do dofinansowania ze względu na niewystarczającą alokację w konkursie umieszczono projekt o nr RPWP.09.03.03‑30‑0016/16.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie 9.3.3 (476.1 KB)

Uchwała 4096/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 4.08.2017 ws. wyboru do dofinansowania (304.2 KB)

dokumenty do sporządzenia umowy o dofinansowanie (4.3 MB)

Opublikowano: 08.08.2017 r.


7 lipca 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3973/2017 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie otrzymały projekty o nr RPWP.09.03.03-30-0048/16 i RPWP.09.03.03-30-0055/16.  

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (472.4 KB)

Uchwała Nr 3973/2017 ZWW z dnia 7.07.2017r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie (380.4 KB)

Opublikowano: 11.07.2017 r.


Informacja w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16

28 marca 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3422/2017 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji.

Lista projektów ocenionych pozytywnie-konkurs nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001_16 (240.8 KB)

Uchwała Nr 3422/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie (358.8 KB)

Opublikowano 29-03-2017


23 marca 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3398/2017 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 (296.7 KB)

Skład komisji oceny projektów-konkurs nr RPWP.09.09.03-IZ-00-30-001/16 (530.6 KB)

Uchwała Nr 3398/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 23.03.2017r. ws. wyboru wniosków o dofinansowanie (442.9 KB)

wzory dokumentów do sporządzenia umowy (4.4 MB)

Opublikowano 24-03-2017

Wyniki ocen

Zakończony etap oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych merytorycznie (projekty ocenione pozytywnie).

Lista po ocenie merytorycznej (266 KB)


Zakończony etap oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje, że spośród 104 złożonych wniosków o dofinansowanie 84 wnioski zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny, 18 projektów zostało ocenionych negatywnie, 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Informacje o naborze

Informacja o ponownym wydłużeniu terminu oceny merytorycznej

Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającą weryfikacją projektów komplementarnych w ramach Poddziałania 8.1.2, IOK podjęła decyzję o ponownym wydłużeniu terminu oceny merytorycznej projektów w ramach Poddziałania 9.3.3.

Termin oceny zostaje przedłużony do dnia 15 marca 2017 r.


Informacja o wydłużeniu terminu zakończenia oceny merytorycznej

Instytucja Organizująca Konkurs informuje o przedłużeniu terminu oceny merytorycznej projektów złożonych w konkursie nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 do dnia 15 lutego 2017 r.

Przedłużenie oceny merytorycznej związane jest z koniecznością zachowania zasady komplementarności wewnątrzprogramowej WRPO 2014+ (uzyskanie wsparcia z EFRR w ramach Poddziałania 9.3.3 możliwe jest wyłącznie w powiązaniu z odpowiadającymi zakresem/przedmiotem projektu działaniami realizowanymi z EFS w ramach Poddziałania 8.1.2 „Kształcenie ogólne - projekty konkursowe”). Z uwagi na fakt, że termin oceny formalno – merytorycznej wniosków złożonych w konkursie dla Poddziałania 8.1.2 (konkurs nr RPWP.08.01.02–IZ-00-30-001/16) został wydłużony, IOK zmuszona jest wydłużyć termin oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Poddziałania 9.3.3 (konkurs nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16).

Powyższa decyzja została podjęta przez IOK na podstawie zapisów Regulaminu Konkursu nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16, pkt. IV, ppkt G.2.


Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 27.06.2016 r. od godziny 7.30 do 29.07.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 24.05.2016 r.

Link do strony systemu LSI 2014+: https://lsi.wielkopolskie.pl.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

a)   jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

b)   jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

c)   szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie ogólne oraz ich organa prowadzące,

d)   organizacje pozarządowe,

e)   szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji (kształcenia ogólnego).

Na co można otrzymac dofinansowanie?

1.      Wsparciem zostaną objęte projekty, których przedmiotem będą inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty kształcenia ogólnego, w tym laboratoria do matematyki, nauk przyrodniczych i edukacji języków obcych, realizowane poprzez:

a)      przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację oraz/lub wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) istniejących obiektów oraz budowę i/lub wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zdań dydaktycznych) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach.

Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.

b)      budowę infrastruktury wzmacniającej sprawność fizyczną uczniów - obiekty nowe (z widownią maksymalnie do 200 miejsc) o następujących wymiarach boisk[1]: sale gimnastyczne (24m x 12m), sale sportowe (36m x 18/19m) i pośrednie – tylko w uzasadnionych sytuacjach oraz rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejących obiektów sportowych (np. boiska przyszkolne, sale sportowe).

Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.

 

2.      Wsparciem zostaną objęte również projekty, których przedmiotem będą inwestycje w infrastrukturę jednostek oświaty służących popularyzacji nauki i innowacji (tj. np. centra kreatywności, „Małe Koperniki”):

 – projekty promujące naukę i innowacje wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kształcenia ogólnego, w tym również te realizowane poza systemem oświaty.

W zakresie projektów dotyczących popularyzacji nauki i innowacji możliwe jest doposażenie i wyposażenie w sprzęt oraz modernizacja i adaptacja istniejących obiektów.

 

[1] Podane wymiary dotyczą wyłącznie boiska (od linii do linii). Ograniczenie to nie dotyczy nowych boisk przyszkolnych.

 

Finanse

Maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania:

  • Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% kosztów

kwalifikowanych inwestycji.

  • Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej.

Minimalny wkład własny beneficjenta – 15 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania:

  • dla projektów, w których występuje pomoc publiczna to 700 000,00 PLN.
  • dla projektów, w których nie występuje pomoc publiczna 4 000 000,00 PLN.

Minimalna wartość projektu:

  • Projekty infrastrukturalne – wartość minimalna 250 000,00 PLN
  • Zakup wyposażenia – wartość minimalna 50 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 68 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


1 - Regulamin konkursu (544.6 KB)

2 - Kryteria wyboru projektów dla EFRR (501.4 KB)

3 - Podręcznik Użytkownika LSI2014 wersja 1.3 (2.5 MB)

4 - Wzór wniosku o dofinansowanie (532.8 KB)

5 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (861 KB)

6 - Instrukcja_do_sporządzania_SW (172.1 KB)

7 - Instrukcjia do sporządzenia SW_(czesc_obliczeniowa)Poddzialanie_9 3 3 (391.3 KB)

8 - Wzór Umowy o dofinansowanie (429.2 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

9 - Wytyczne_IZ_WRPO_na_lata_2014-2020_w_sprawie_kwalifikowalności_kosztów_objętych_dofinansowaniem_ze_środków_EFRR (986.2 KB)

10 - Wytyczne_IZ_WRPO_na_lata_2014-2020_w_sprawie_zasad_rozliczania_projektów_realizowanych_w_ramach_osi_priorytetowych_1__2__3__4__5_i_9 (597.8 KB)

11 - Wytyczne EFS w zakresie_edukacji (846.2 KB)12 - Załącznik_nr_1_do_wniosku_aplikacyjnego_w_zakresie_OOS (545 KB)

13 - Instrukcja_wypełniania_Załącznika_nr_1_w_zakresie_OOŚ (1 MB)

14 - Załącznik_nr_9_do_wniosku_Wzór_Zaświadczenia_Natura_2000 (445 KB)

15 - Instrukcja_wypełniania_zaświadczenia_NATURA_2000 (316.7 KB)

16 - Załącznik_nr_10_do_wniosku_Wzór_Deklaracji_gospodarki_wodnej (444.8 KB)

17 - Załącznik_nr_11_do_wniosku_Wzor_oswiadczenia_rejestry_GDOS (68.5 KB)

18 - Załącznik nr 15 do wniosku Oświadczenie_o_zabezpieczeniu_środków (466 KB)

19 - Załącznik nr 25 do wniosku Oświadczenie_o_ochronie_informacji_ujętych_we_wniosku_o_dofinansowanie (451.3 KB)

20 - Załącznik nr 26 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (503.5 KB)

21 - Załącznik nr 26 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (503 KB)

22 - Załącznik nr 27.1 do wniosku Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis_(zał._nr_6_do_wniosku_o_dofinansowanie) (330 KB)

23 - Instrukcja_wypełnienia_załącznika nr 27.1 do wniosku_tabeli_w_części_D_formularza_informacji (74.9 KB)

24 - Załącznik nr 27.2 do wniosku Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis_(zał._nr_6_do_wniosku_o_dofinansoanie) (296 KB)

25 - Instrukcja_wypełnienia_załącznika nr 27.2 do wniosku tabeli_w_części_D_formularza_Informacji (74.8 KB)

26 - Załącznik nr 35 do wniosku Oświadczenia Partnerów (474.5 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: joanna.kaczmarek@umww.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 13.

Link do punktów informacyjnych w województwie wielkopolskim: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne

Zobacz często zadawane pytania.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest przez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.