Zakończony od 27-12-2018 do 31-01-2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 26.11.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.02.00‑IZ.00‑30‑001/18 w ramach Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia zaktualizowany skład Komisji Oceny Projektów.

Lista członków KOP - aktualizacja (122 KB)

Opublikowano: 29.09.2022 r. 


Wydłużenie terminu oceny

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18 do 27 września 2019 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 28.08.2019 r.


Wydłużenie terminu oceny

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18 do 30 sierpnia 2019 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).

Opublikowano: 02.07.2019 r.

Wyniki naboru 26-09-2019

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu dziesięciu umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista zawartych umów w ramach Działania 8.2 (298.6 KB)

Opublikowano: 14.02.2023 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia zaktualizowaną listę zawierającą wyniki oceny merytorycznej oraz negocjacji wszystkich ocenionych projektów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania po uwzględnieniu procedury odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18. (Aktualizacja listy nastąpiła w związku ze zmianą Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1283/2019 z dnia 26 września 2019 r.).

Uchwała Nr 6096/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19.01.2023 r. (444.8 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 6096/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16.01.2023 r. (752.5 KB)

Lista członków KOP - 8.2 001_18 (187.7 KB)

Opublikowano: 20.01.2023 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2 - aktualizacja

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu dziesięciu umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista zawartych umów w ramach Działania 8.2 (295.7 KB)

Opublikowano: 16.08.2022 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2. - aktualizacja

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu dziewięciu umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista zawartych umów w ramach Działania 8.2.0 (294.9 KB)

Opublikowano: 09.12.2021 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2. - aktualizacja (konkurs zamknięty nr RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu trzech umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista zawartych umów w ramach Działania 8.2.0 (292.2 KB)

Opublikowano: 01.07.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania po uwzględnieniu procedury odwoławczej w ramach naboru nr: RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18 dla Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie oraz przeprowadzonej procedury odwoławczej.

Uchwała Nr 3600/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2021 r. (517.9 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 3600/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.05.2021 r. (747.7 KB)

Opublikowano: 21.05.2021 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2. - aktualizacja

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu jednej umowy w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Działania 8.2. (288.8 KB)

Informacja o niezawartych umowach o dofinansowanie projektu

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia informację o projektach, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszego etapu procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista niezawartych umów w ramach Działania 8.2. (215.1 KB)

Opublikowano: 12.10.2020 r. 


Informacja dotycząca procedury odwoławczej:

20 sierpnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2606/2020 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia protestów, złożonych w ramach konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18.

Uchwała Nr 26062020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia protestów w ramach konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ.00-30-00118 (379 KB)

Opublikowano: 20.08.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekty, które zostały pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 2487 /2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu wybranego do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej (359.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2487/2020 - lista projektów (457 KB)

Lista członków KOP (46.4 KB)

Opublikowano: 24.07.2020 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18.

Lista umów zawartych w ramach Działania 8.2. (286.9 KB)

Opublikowano: 18.02.2020 r.


Informacja o niezawartych umowach o dofinansowanie projektu 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia informację o projektach, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszego etapu procedury udzielania dofinansowania w ramach konkursu RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18.

Lista niezawartych umów w ramach Działania 8.2. (218.8 KB)

Opublikowano: 18.02.2020 r.


Informacja dotycząca procedury odwoławczej:

24 października 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1383/2019 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia protestów, złożonych w ramach konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18.

Uchwała Nr 1383/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia protestów w ramach konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18 (696.5 KB)

Opublikowano: 25.10.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. 
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18.
Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 1283/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy zawierającej wyniki oceny merytorycznej oraz negocjacji (485.1 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 1283/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.09.2019 r. (679.2 KB)

Lista członków KOP (47.1 KB)

Opublikowano: 30.09.2019 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (520.5 KB)

Opublikowano: 10.01.2023 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekty, które pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą oraz zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18.

Skierowane do negocjacji (72.9 KB)

Opublikowano: 01.06.2020 r.

 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ w celu zabezpieczenia płynności kontraktacji przedstawia kolejny projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18.

Skierowane do negocjacji (72.5 KB)

Opublikowano: 20.09.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ w celu zabezpieczenia płynności kontraktacji przedstawia listę kolejnych projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.02.00‑IZ.00‑30‑001/18. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18.

Skierowane do negocjacji 8.2 001/18 (72.9 KB)

Skierowane do negocjacji 8.2 001/18 (72.5 KB)

Opublikowano: 12.09.2019 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr: RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (496.1 KB)

Opublikowano: 14.08.2019 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 27.12.2018 r. od godziny 0.00 do dnia 31.01.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować szkolenia podnoszące kompetencje językowe lub TIK osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej, (głównie powyżej 24 roku życia), w szczególności o niskich kwalifikacjach i starszych powyżej 50 roku życia, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Ogółem (EFS+BP): 42 278 910,00 PLN

  1. w ramach kwoty przeznaczonej na pulę ogólną dofinansowanie wynosi: 36 984 793,00 PLN
  • w tym wsparcie finansowe EFS: 34 930 082,00 PLN
  • w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 2 054 711,00 PLN
  1. w ramach kwoty przeznaczonej dla projektów realizowanych w ramach LGD dofinansowanie wynosi: 5 294 117,00 PLN
  • w tym wsparcie finansowe EFS: 5 000 000,00 PLN
  • w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 294 117,00 PLN      

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł
Wkład własny - 10%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin 8.2_001_2018 (676.2 KB)

8.1 Wykaz wskażników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Działania 8.2 (299.9 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Działania 8.2 (197.2 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (845.9 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (553 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI (3 MB)

8.6 Regulamin użytkownika LSI 2014+ (859.1 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (767.6 KB)

8.8 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (190.2 KB)

8.9 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (253.7 KB)

8.9 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (228.2 KB)

8.10 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (323.5 KB)

8.10 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (223.5 KB)

8.11 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2014+ (312.3 KB)

8.12 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (121.2 KB)

8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów towarów lub usług (202.6 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Działania 8.2 (215.7 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (194.2 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (266.8 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (234.7 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (245 KB)

8.19 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (469.4 KB)

8.20 Europejski System Opisu Kształcenia Językowego w ramach Działania 8.2 (196.1 KB)

8.21 Stawki jednostkowe na szkolenia językowe obowiązujące w ramach projektów w Działaniu 8.2 (149.9 KB)

8.22 Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów w Działaniu 8.2 (224.7 KB)

8.23 Wykaz miast średnich i średnich tracących funkcje gospodarcze w województwie wielkopolskim (105.1 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").