Zakończony od 23-09-2022 do 23-09-2022

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 uruchamia środki na odbudowę i zwiększenie odporności gospodarki w celu złagodzenia skutków wywołanych kryzysem związanym z rozprzestrzenianiem się COVID-19 w ramach Działania 11.3 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU)” nabór nr RPWP.11.03.00-IZ.00-30-001/22.

Wyniki naboru 23-09-2022

9 lutego 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 6195/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr 5621/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 września 2022 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektów w ramach Działania 11.3 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Uchwała Nr 6195/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 lutego 2023 r. (302.4 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6195/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 lutego 2023 r. (378.2 KB)

Opublikowano: 10.02.2023 r. 


21 października 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5729/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr 5621/2022 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów w ramach Działania 11.3 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Uchwała nr 5729/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 października 2022 r. (476.8 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5729/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 października 2022 r. (376.3 KB)

Opublikowano: 24.10.2022 r. 


23 września 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5621/2022 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów w ramach Działania 11.3 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów rekomendowanych do dofinansowania, oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie wraz ze zaktualizowanym wzorem umowy.

Uchwała nr 5621/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 września 2022 r. (51.9 KB)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 5621/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 września 2022 r. (378.4 KB)

dokumenty do umowy (1.1 MB)

Opublikowano: 23.09.2022 r. 

Informacje o naborze

W celu zapewnienia dalszej pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 wprowadzono zmiany Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego polegające m.in. na dodaniu Działania 11.3 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU)”.

Środki dostępne w ramach REACT-EU nie powodują zmiany alokacji, a jedynie zwiększają pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów pierwotnie złożonych i ocenionych w ramach naboru nr RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21.

Wybór, kontraktowanie i rozliczanie projektów finansowanych środkami REACT-EU następuje w ramach Działania 11.3, w którym przyjęto do realizacji projekty pozytywnie ocenione w Działaniu 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałaniu 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.

Informacja została opublikowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Katalog beneficjentów jest analogiczny, jak w ramach naboru nr RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21.

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/411

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zakres wsparcia i typy projektów są analogiczny, jak w ramach naboru nr RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21.

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/411

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z dofinansowanych w ramach Działania 11.3 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU)” jest analogiczny, jak w ramach naboru nr RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21.

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/411

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 25 901 505,81 zł 26 093 620,19 zł.

Niezbędne dokumenty

Wszystkie projekty dofinansowane ze środków REACT-EU w ramach Działania 11.3 muszą spełniać wymogi określone w dokumentacji konkursowej dla naboru nr RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21, w tym Warunki formalne, Kryteria Wyboru Projektów. Warunki kontraktacji pozostają zgodne i analogiczne jak w Poddziałaniu 3.2.1 (konkurs nr RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21) – z zastrzeżeniem okresu kwalifikowalności, który dla projektów dofinansowanych w ramach inicjatywy REACT-EU rozpoczyna się po 31.01.2020 r

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/411

 

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: ocenaformalna2@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 22 i 61 626 61 21 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90 oraz 61 626 72 46.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.