Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014+) dostępnego pod adresem https://lsi.wielkopolskie.pl. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 330 ogłoszeń naborów wniosków

WRPO 7.2
Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe
Zakończony od 29-12-2016 do 18-01-2017
WRPO 1.5
Poddziałanie 1.5.1 Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP
Zakończony od 04-10-2016 do 10-10-2016
WRPO 10.2
Działanie 10.2 Informacja i promocja WRPO 2014+
Zakończony od 22-09-2016 do 21-10-2016
WRPO 1.3
Poddziałanie 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego - OSI
Zakończony od 30-09-2016 do 14-10-2016
WRPO 1.3
Poddziałanie 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego
Zakończony od 30-09-2016 do 14-10-2016
WRPO 2.1
Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI
Zakończony od 30-09-2016 do 30-11-2016
WRPO 2.1
Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych
Zakończony od 30-09-2016 do 30-11-2016