Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014+) dostępnego pod adresem https://lsi.wielkopolskie.pl. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 287 ogłoszeń naborów wniosków

WRPO 3.3
Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego
Zakończony od 31-03-2016 do 31-05-2016
WRPO 9.3
Poddziałanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej
Zakończony od 31-03-2016 do 29-04-2016
WRPO 8.3
Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy
Zakończony od 31-03-2016 do 15-04-2016
WRPO 8.1
Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna
Zakończony od 08-03-2016 do 18-03-2016
WRPO 8.3
Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy
Zakończony od 01-02-2016 do 12-02-2016
WRPO 7.2
Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe
Zakończony od 14-03-2016 do 25-03-2016
WRPO 1.4
Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu
Zakończony od 18-12-2015 do 18-03-2016
WRPO 5.2
Poddziałanie 5.2.2 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich
Zakończony od 03-12-2015 do 31-01-2016
WRPO 6.2
Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa
Zakończony od 02-11-2015 do 13-11-2015
WRPO 7.1
Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe
Zakończony od 02-11-2015 do 13-11-2015
WRPO 6.3
Podziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość
Zakończony od 02-11-2015 do 16-11-2015