Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014+) dostępnego pod adresem https://lsi.wielkopolskie.pl. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 330 ogłoszeń naborów wniosków

WRPO 7.3
Poddziałanie 7.3.2. Ekonomia społeczna – projekty konkursowe
Zakończony od 31-07-2015 do 13-08-2015
WRPO 8.2
Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie
Zakończony od 31-07-2015 do 13-08-2015
WRPO 8.1
Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna
Zakończony od 30-06-2015 do 13-07-2015