Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014+) dostępnego pod adresem https://lsi.wielkopolskie.pl. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 330 ogłoszeń naborów wniosków

WRPO 9.1
Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” - UNIEWAŻNIONY
Zakończony od 03-09-2020 do 30-09-2020
WRPO 2.1
Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych
Zakończony od 31-07-2020 do 27-11-2020
WRPO 2.1
Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”
Zakończony od 08-06-2020 do 30-06-2020
WRPO 3.3
Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego - OSI
Zakończony od 29-06-2020 do 30-09-2020
WRPO 3.3
Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego
Zakończony od 29-06-2020 do 30-09-2020
WRPO 9.1
Działanie 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Zakończony od 17-04-2020 do 01-06-2020
WRPO 9.1
Poddziałanie 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia
Zakończony od 03-04-2020 do 30-04-2020
WRPO 6.3
Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość
Zakończony od 30-04-2020 do 08-05-2020
WRPO 1.3
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw
Zakończony od 27-04-2020 do 24-07-2020
WRPO 7.2
Poddziałanie 7.2.3. Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania
Zakończony od 25-03-2020 do 12-06-2020
WRPO 7.1
Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe
Zakończony od 30-12-2019 do 28-02-2020