Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014+) dostępnego pod adresem https://lsi.wielkopolskie.pl. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 330 ogłoszeń naborów wniosków

WRPO 4.1
Poddziałanie 4.1.2. Mała retencja
Zakończony od 30-12-2019 do 28-02-2020
WRPO 4.5
Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna
Zakończony od 23-09-2019 do 31-10-2019
WRPO 2.1
Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych
Zakończony od 23-09-2019 do 29-11-2019
WRPO 1.1
Działanie 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki
Zakończony od 23-09-2019 do 08-05-2020
WRPO 8.1
Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe
Zakończony od 30-07-2019 do 30-09-2019
WRPO 7.2
Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania
Zakończony od 29-07-2019 do 28-10-2019
WRPO 1.4
Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu
Zakończony od 29-07-2019 do 15-11-2019
WRPO 4.4
Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu
Zakończony od 29-07-2019 do 14-08-2019
WRPO 8.1
Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna
Zakończony od 11-07-2019 do 08-08-2019
WRPO 9.1
Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Zakończony od 07-06-2019 do 30-09-2019
WRPO 7.2
Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe
Zakończony od 27-06-2019 do 28-10-2019
WRPO 4.4
Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu
Zakończony od 09-05-2019 do 30-06-2019
WRPO 5.2
Poddziałanie 5.2.2 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów Pasażerskich
Zakończony od 08-05-2019 do 31-05-2019