Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014+) dostępnego pod adresem https://lsi.wielkopolskie.pl. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 330 ogłoszeń naborów wniosków

WRPO 8.3
Poddziałanie 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy
Zakończony od 29-04-2019 do 24-05-2019
WRPO 8.1
Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania
Zakończony od 29-03-2019 do 19-04-2019
WRPO 8.3
Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy
Zakończony od 27-02-2019 do 29-03-2019
WRPO 7.1
Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe
Zakończony od 31-12-2018 do 31-01-2019
WRPO 4.3
Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa
Zakończony od 28-12-2018 do 28-02-2019
WRPO 8.2
Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie
Zakończony od 27-12-2018 do 31-01-2019
WRPO 3.3
Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego
Zakończony od 30-11-2018 do 18-01-2019
WRPO 8.1
Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna
Zakończony od 30-10-2018 do 21-11-2018
WRPO 7.2
Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe
Zakończony od 30-10-2018 do 31-12-2018
WRPO 10.2
Działanie 10.2 Informacja i promocja WRPO 2014+
Zakończony od 01-10-2018 do 15-10-2018