Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014+) dostępnego pod adresem https://lsi.wielkopolskie.pl. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 326 ogłoszeń naborów wniosków

WRPO 6.2
Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa
Zakończony od 27-09-2018 do 12-10-2018
WRPO 4.4
Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu
Zakończony od 30-06-2018 do 28-09-2018
WRPO 7.1
Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe
Zakończony od 30-06-2018 do 31-07-2018
WRPO 1.1
Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki
Zakończony od 29-06-2018 do 30-11-2018
WRPO 7.3
Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna - projekty konkursowe
Zakończony od 30-04-2018 do 30-05-2018
WRPO 9.1
Poddziałanie 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia
Zakończony od 07-03-2018 do 30-06-2018
WRPO 1.3
Poddziałanie 1.3.3 „Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego”
Zakończony od 30-03-2018 do 08-06-2018