Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014+) dostępnego pod adresem https://lsi.wielkopolskie.pl. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 293 ogłoszenia naborów wniosków

WRPO 7.1
Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe
Zakończony od 30-06-2017 do 31-07-2017
WRPO 6.3
Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość
Zakończony od 30-06-2017 do 17-07-2017
WRPO 5.2
Poddziałanie 5.2.2 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich
Zakończony od 26-04-2017 do 31-05-2017
WRPO 9.1
Poddziałanie 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia
Zakończony od 31-03-2017 do 08-05-2017
WRPO 4.1
Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja
Zakończony od 31-03-2017 do 28-04-2017
WRPO 8.1
Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna (LGD)
Zakończony od 03-03-2017 do 17-03-2017
WRPO 8.1
Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna
Zakończony od 03-03-2017 do 17-03-2017