Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014+) dostępnego pod adresem https://lsi.wielkopolskie.pl. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 330 ogłoszeń naborów wniosków

WRPO 8.1
Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - projekty konkursowe
Zakończony od 30-11-2017 do 20-12-2017
WRPO 8.1
Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna
Zakończony od 30-11-2017 do 22-12-2017
WRPO 4.3
Poddziałanie 4.3.2. Gospodarka wodno ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO
Zakończony od 02-10-2017 do 13-10-2017
WRPO 3.1
Poddziałanie 3.1.2. Dystrybucja energii z odnawialnych źródeł energii
Zakończony od 29-09-2017 do 30-11-2017
WRPO 3.3
Poddziałanie 3.3.2 Inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze
Zakończony od 29-09-2017 do 14-12-2017
WRPO 9.1
Poddziałanie 9.1.2. Infrastruktura społeczna
Zakończony od 29-09-2017 do 24-11-2017
WRPO 3.3
Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego
Zakończony od 29-09-2017 do 10-11-2017
WRPO 4.3
Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa
Zakończony od 29-09-2017 do 20-11-2017
WRPO 1.1
Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki
Zakończony od 29-09-2017 do 05-01-2018
WRPO 1.3
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw
Zakończony od 29-09-2017 do 10-11-2017