Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014+) dostępnego pod adresem https://lsi.wielkopolskie.pl. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 330 ogłoszeń naborów wniosków

WRPO 6.2
Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa - LGD
Zakończony od 31-08-2017 do 15-09-2017
WRPO 6.2
Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa
Zakończony od 31-08-2017 do 15-09-2017
WRPO 8.1
Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna
Zakończony od 31-07-2017 do 21-08-2017
WRPO 4.3
Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa
Zakończony od 17-07-2017 do 24-07-2017
WRPO 3.1
Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii
Zakończony od 30-06-2017 do 31-08-2017
WRPO 7.1
Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe
Zakończony od 30-06-2017 do 31-07-2017
WRPO 6.3
Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość
Zakończony od 30-06-2017 do 17-07-2017
WRPO 5.2
Poddziałanie 5.2.2 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich
Zakończony od 26-04-2017 do 31-05-2017
WRPO 9.1
Poddziałanie 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia
Zakończony od 31-03-2017 do 08-05-2017