Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014+) dostępnego pod adresem https://lsi.wielkopolskie.pl. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 330 ogłoszeń naborów wniosków

WRPO 4.1
Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja
Zakończony od 31-03-2017 do 28-04-2017
WRPO 8.1
Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna (LGD)
Zakończony od 03-03-2017 do 17-03-2017
WRPO 8.1
Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna
Zakończony od 03-03-2017 do 17-03-2017
WRPO 9.3
Poddziałanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej
Zakończony od 01-03-2017 do 31-03-2017
WRPO 2.1
Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych
Zakończony od 12-01-2017 do 31-03-2017
WRPO 8.1
Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna
Zakończony od 30-12-2016 do 25-01-2017
WRPO 4.4
Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu
Zakończony od 30-12-2016 do 27-01-2017