Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN
Zdjęcie przedstawia lekarza, który operuje specjalistyczną maszyną medyczną. Fotografia pochodzi z archiwum Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Fundusze na usługach medycyny

Zdrowie jest jedną z najcenniejszych wartości naszego życia. Dlatego w regionie prowadzonych jest wiele inwestycji w ultranowoczesną infrastrukturę i najwyższej klasy sprzęt medyczny. Przykład: budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka i zakup robota Da Vinci.

Więcej
Fotografia przedstawia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, z niebieskim kontenerem na pierwszym planie. Zdjęcie pochodzi z archiwum Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.

Po pierwsze: segregacja!

Zalewa nas fala śmieci. Wiele polskich gmin ma wciąż nie do końca uregulowaną gospodarkę odpadami komunalnymi i boryka się z problemem dzikich wysypisk. Antidotum na ten stan rzeczy są m.in. punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Finansowe wsparcie wielkopolskie samorządy mogą pozyskać w ramach Poddziałania 4.2.1 WRPO 2014+.

Więcej
Fotografia przedstawia dzieci biegnące leśną polaną. Zdjęcie pochodzi z archiwum Nadleśnictwa Oborniki.

Zielona edukacja w Chalinie, Obornikach i Olandii

Ochrona środowiska to jeden z ważnych obszarów wspieranych przez Fundusze Europejskie. Poza inwestycjami w infrastrukturę ekologiczną, odnawialne źródła energii czy niskoemisyjny transport, istotne są również działania edukacyjne. Na czym polegają i jak wspiera je WRPO 2014+? Wyjaśniamy!

Więcej
Fotografia przedstawia dzieci korzystające z urządzeń siłowni na świeżym powietrzu. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

Równi wobec prawa i życia

Dom dla osób z autyzmem, a także mieszkania chronione i wspomagane dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, powstaną już niedługo w Wielkopolsce. Pionierskie projekty społeczne adresowane są do najbardziej potrzebujących mieszkańców regionu.

Więcej
Fotografia przedstawia doktora Ryszarda Necla, adiunkta Zakładu Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zdjęcie pochodzi z archiwum prywatnego.

WYWIAD: Pomóc tym, którym żyje się trudniej

Wykluczenie społeczne zagraża co czwartemu mieszkańcowi Starego Kontynentu. To sytuacja, na której tracimy wszyscy. Ci, których dotyka, wiodą gorsze życie. Pozostali, nie wykorzystując potencjału tak licznie reprezentowanej grupy, również tracą. Jak niwelować negatywne skutki tego zjawiska? O tym mówi dr Ryszard Necel - adiunkt Zakładu Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej
Fotografia przedstawia dzieci zgromadzone wokół mężczyzny, który gra na bębenku. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

Gdy wsparcie dociera na czas

Usługi społeczne, choć nie trafiają na pierwsze strony gazet, mają coraz większe znaczenie dla zagrożonych wykluczeniem społecznym. Decydują o jakości ich życia i możliwościach rozwoju.

Więcej
Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolske@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska