Wciąż słyszysz o Funduszach Europejskich? Masz znajomych, którzy dzięki nim rozwinęli firmę, dostali pracę lub odbyli szkolenie? Na to, by dołączyć do grona korzystających ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Przejrzyj poniższe informacje, aby znaleźć dofinansowanie odpowiednie dla Twoich potrzeb.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W Regionalnym Programie dla województwa wielkopolskiego przewiduje się dofinansowanie zróżnicowanych projektów – począwszy od budowy dróg, przez wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, aż po działania dopasowujące kompetencje osób poszukujących pracy do potrzeb pracodawców czy pomoc młodym mamom w powrocie do aktywności zawodowej.

Dofinansowanie można dostać między innymi na:

 • podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw i regionu, np. zakup nowoczesnej linii technologicznej, która pozwoli na wprowadzenie nowych produktów lub działania marketingowe prowadzone na rynkach zagranicznych (np. udział w targach i misjach umożliwiających nawiązanie międzynarodowych kontaktów), które mogą zaowocować sprzedażą polskich produktów w innych krajach itp.;
 • współpracę świata nauki z biznesem, np. wspólne opracowywanie innowacyjnych rozwiązań i wdrażanie ich w przedsiębiorstwach w celu ich komercjalizacji;
 • budowę infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług dostępu do Internetu;
 • projekty sprzyjające ochronie środowiska, mające na celu np. ograniczenie ilości odpadów czy zwiększenie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • kursy, szkolenia czy studia podyplomowe, dające szansę na podniesienie kwalifikacji zawodowych i, co za tym idzie, awans lub znalezienie pracy;
 • tworzenie i rozwój podmiotów zapewniających opiekę nad dziećmi, np. przedszkoli przyzakładowych.
 • Inwestycje w obszarze transportu miejskiego;
 • Inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze;
 • Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu oraz wydarzenia kulturalne;
 • przebudowę i modernizację sieci drogowej;
 • Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej (tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich);
 • Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

Środki z Programu będą też przeznaczone na wsparcie administracji publicznej w regionie - z jednej strony finansowane będą działania podnoszące kompetencje urzędników i poprawiające organizację pracy, z drugiej zaś duży nacisk będzie kładziony na udostępnianie coraz większej ilości usług i czynności urzędowych przez Internet.

Listę przykładowych przedsięwzięć, które mogą liczyć na dofinansowanie znajdziesz w zakładce Co można zrealizować.

Pobierz jako PDF