Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Na tej stronie możesz sprawdzić, w jakie szkolenia dotyczące Funduszy Europejskich i realizacji projektu są obecnie organizowane w regionie oraz jak i kiedy można z nich skorzystać. Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniami związanymi z podnoszeniem kompetencji zawodowych przejdź do strony Rozwój kompetencji zawodowych.

Dostępne 594 wydarzenia

20 grudnia
Fundusze Europejskie w roku 2018 w ramach Krajowych Programów Operacyjnych - spotkanie informacyjne w Nowym Tomyślu
od do w ul. Poznańska 33, Nowy Tomyśl
19 grudnia
ABC Funduszy Europejskich - spotkanie informacyjne w Poznaniu
od do w Poznań, al. Niepodległości 34
15 grudnia
Szkolenie z Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski – piątek 15 grudnia 2017 r.
od do w Poznań, al. Niepodległości 34
14 grudnia
Szkolenie z Poddziałania 4.5.1 oraz 4.5.2 – czwartek 14 grudnia 2017 r.
od do w Poznań, al. Niepodległości 34
13 grudnia
Szkolenie z Poddziałania 4.2.2 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – środa 13 grudnia 2017 r.
od do w Poznań, al. Niepodległości 34
13 grudnia
Spotkanie w Pile dotyczące naborów planowanych w 2018 roku w Krajowych Programach Operacyjnych
od do w Piła, ul. Grunwaldzka 2
12 grudnia
Szkolenie w Koninie z przygotowania biznesplanu oraz pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich na otwarcie firmy
od do w Konin, ul. Zakładowa 4
06 grudnia
Spotkanie w Pile dotyczące naborów planowanych w 2018 r. z Wielkopolskiego Regionalnego Programu na lata 2014-2020
od do w Piła, ul. Grunwaldzka 2
05 grudnia
Szkolenie z Poddziałania 4.1.2 Mała retencja – wtorek 5 grudnia 2017 r.
od do w Poznań, al. Niepodległości 34
05 grudnia
Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw - spotkanie informacyjne w Poznaniu
od do w al. Niepodległości 34, Poznań
01 grudnia
Szkolenie w Pile dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.1.2 WRPO – Kształcenie ogólne
od do w Piła, ul. Grunwaldzka 2
29 listopada
Spotkanie informacyjne w Pile o Funduszach Europejskich bez barier - zasada równości szans w projektach
od do w Piła, ul. Grunwaldzka 2
28 listopada
Spotkanie informacyjne w Koninie o Funduszach Europejskich na rozwój edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego
od do w Konin, ul. Zakładowa 4
28 listopada
Warsztat "Rewitalizacja w działaniu" w Koninie
od do w Konin, ul. Przyjaźni 1 (siedziba PWSZ w Koninie), sala 101 B
27 listopada
Warsztat "Rewitalizacja w działaniu" w Poznaniu
od do w Poznań, ul. Świętego Wincentego 6/9 (siedziba Fundacji Barka)
23 listopada
Szkolenie w ramach Osi Priorytetowych 6, 7, 8 – czwartek 23 listopada 2017 r.
od do w Poznań, al. Niepodległości 34