Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej w Poznaniu, podsumowującej  projekt pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”.

Termin: 23-24 maja 2022 r.

Miejsce: Hotel NH POZNAŃ, ul. Św. Marcin 67, 61-806 Poznań

W wizycie mogą wziąć udział wyłącznie przedstawiciele gmin z woj. wielkopolskiego, max. 2 osoby z danej gminy, które uczestniczą  w projekcie  „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” dofinansowanym z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej szczegółów - kliknij


18.10.2021

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych”

Szkolenia odbywają się dla gmin z woj. wielkopolskiego uczestniczących  w projekcie  "Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Terminy

Szkolenia będą realizowane w formule on-line, w następujących terminach (do wyboru):

Termin I: 10 listopada 2021

Termin II: 25 listopada 2021

w godzinach 9.00 – 15.00, przy czym przewiduje się możliwość weryfikacji skuteczności połączenia od godziny 8.30, a także realizację fakultatywnej części dyskusyjnej w godzinach 15:00 – 15.30.

Więcej szczegółów - kliknij


28.09.2021

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Specjalna Strefa Rewitalizacji i Miejscowy Plan Rewitalizacji

Szkolenia odbywają się dla gmin z woj. wielkopolskiego uczestniczących  w projekcie  "Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Terminy

Szkolenia będą realizowane w formule on-line, w następujących terminach (do wyboru):

Termin I: 6 października 2021

Termin II: 26 października 2021

w godzinach 9.00 – 15.00, przy czym przewiduje się możliwość weryfikacji skuteczności połączenia od godziny 8.30, a także realizację fakultatywnej części dyskusyjnej w godzinach 15:00 – 15.30.

Więcej szczegółów - kliknij


14.09.2021

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Mieszkalnictwo na Obszarach Rewitalizacji”

Szkolenia odbywają się dla gmin z woj. wielkopolskiego uczestniczących  w projekcie  "Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Terminy

Szkolenia będą realizowane w formule on-line, w następujących terminach (do wyboru):

Termin I: 22 września 2021

Termin II: 12 października 2021

w godzinach 9.00 – 15.00, przy czym przewiduje się możliwość weryfikacji skuteczności połączenia od godziny 8.30, a także realizację fakultatywnej części dyskusyjnej w godzinach 15:00 – 15.30.

Więcej szczegółów – kliknij

 

„Polityka społeczna na Obszarach Rewitalizacji”. Zgłoś się, są dwa terminy!

Szkolenia odbywają się dla gmin z woj. wielkopolskiego uczestniczących  w projekcie  "Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Terminy

Szkolenia będą realizowane w formule on-line, w następujących terminach (do wyboru):

Termin I: 29 września 2021

Termin II: 19 października 2021

w godzinach 9.00 – 15.00, przy czym przewiduje się możliwość weryfikacji skuteczności połączenia od godziny 8.30, a także realizację fakultatywnej części dyskusyjnej w godzinach 15:00 – 15.30.

Więcej szczegółów – kliknij


23.08.2021

Szkolenie online „ Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych”. Zgłoś się!

Monitoring i ewaluacja to procesy, które pozwalają na dokonanie skrupulatnej oceny postępów, czyli tego czy (i w jakim stopniu) osiągane są cele zaplanowane na etapie projektowania procesów rewitalizacyjnych. na podstawie bieżącej ewaluacji gminy mogą zweryfikować skuteczność procesu rewitalizacji, jego efektywność, użyteczność, trwałość i trafność. Właściwe przeprowadzony monitoring i ewaluacja są fundamentem prac programowych w zakresie rewitalizacji. A samo szkolenie daje możliwość pogłębienia wiedzy w tym zakresie.

UWAGA! Jest to ponowione szkolenie z tej tematyki, poprzednie odbyło się już we wrześniu 2020 r. dlatego zapraszamy na nie przede wszystkim osoby, które nie uczestniczyły w tamtej edycji.

Szkolenia odbywają się dla gmin z woj. wielkopolskiego uczestniczących w projekcie "Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014‑2020. Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Inne gminy wciąż mają możliwość zgłoszenia się do projektu – szczegóły.

Terminy

Szkolenia będą realizowane w formule on‑line, w następujących terminach (do wyboru):

Termin I: 7 września 2021

Termin II: 5 października 2021

w godzinach 9.00 – 15.00, przy czym przewiduje się możliwość weryfikacji skuteczności połączenia od godziny 8.30, a także realizację fakultatywnej części dyskusyjnej w godzinach 15:00 – 15.30.

Zapisy i szczegóły


05.08.2021

Zapisy na szkolenia: Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji oraz Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji

Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji

To mieszkańcy w działaniach rewitalizacyjnych powinni uczestniczyć od początku do końca, a więc od planowania działań aż po ewaluację i ocenę programu. Lokalne społeczności muszą mieć poczucie sprawczości, dostrzec, że ich głos jest słyszalny. Jak to zrobić w praktyce? Odpowiedź poznamy podczas dwóch dwudniowych szkoleń online pt. Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej w procesy rewitalizacji .

Terminy

Szkolenia będą realizowane w formule on-line, w następujących terminach:

Termin I: 24-25 sierpnia 2021

Termin II: 30 września - 1 października 2021

Zapisy i szczegóły

UWAGA! Jest to ponowione szkolenie z tej tematyki, poprzednie odbyło się już w grudniu 2020 r. dlatego zapraszamy na nie przede wszystkim osoby, które nie uczestniczyły w tamtej edycji.

Szkolenia odbywają się dla gmin z woj. wielkopolskiego uczestniczących  w projekcie  "Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Inne gminy wciąż mają możliwość zgłoszenia się do projektu – szczegóły.

 

Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji

To podstawowy moduł merytoryczny w ramach naszej oferty edukacyjnej dla gmin z zakresu rewitalizacji. Celem szkolenia jest podniesienie świadomości samorządów i wzmocnienie zdolności gmin do stosowania ustawowych narzędzi rewitalizacyjnych (gminny program rewitalizacji, Komitet Rewitalizacji, Specjalna Strefa Rewitalizacji, miejscowy plan rewitalizacji).

Terminy

Szkolenia będą realizowane w formule on-line, w następujących terminach (do wyboru):

Termin I: 13 sierpnia 2021

Termin II: 3 września 2021

Zapisy i szczegóły

UWAGA! Jest to ponowione szkolenie z tej tematyki, poprzednie odbyło się już w czerwcu 2020 r. dlatego zapraszamy na nie przede wszystkim osoby, które nie uczestniczyły w tamtej edycji.

Szkolenia odbywają się dla gmin z woj. wielkopolskiego uczestniczących  w projekcie  "Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Inne gminy wciąż mają możliwość zgłoszenia się do projektu – szczegóły.


15.04.2021

Zapisy na szkolenia „Dostępność w rewitalizacji”

Uwaga! Szkolenie jest skierowane tylko do gmin z woj. wielkopolskiego, które zgłosiły się do projektu dot. wzmocnienia ich zdolności do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Inne gminy wciąż mają możliwość zgłoszenia się do projektu – szczegóły.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Dostępność w rewitalizacji” .

Celem realizacji szkoleń online pt. „Dostępność w rewitalizacji” jest wzmocnienie zdolności samorządów do uwzględniania problematyki dostępności zgodnie ze standardami określonymi     w Programie Dostępność Plus 2018-2025, zarówno w programowaniu strategicznym (w tym w strategiach rozwoju, programach rewitalizacji), planowaniu przestrzennym, jak i w przygotowaniu konkretnych projektów (w tym rewitalizacyjnych), a także uniwersalne projektowanie terenów i budynków (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych). Szkolenie będzie ukierunkowane na spełnienie wymagań dostępności w instytucjach publicznych w zakresie dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej, dostępności informacyjno –komunikacyjnej.

Szkolenia odbywają się dla gmin z woj. wielkopolskiego uczestniczących  w projekcie  "Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Terminy

Szkolenia, z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną, będą realizowane w formule on-line, w następujących terminach:

Termin I: 28 kwietnia 2021

Termin II: 5 maja 2021

Termin III: 12 maja 2021

w godzinach 9.00 – 15.00, przy czym przewiduje się możliwość weryfikacji skuteczności połączenia od godziny 8.30, a także realizację fakultatywnej części dyskusyjnej w godzinach 15:00 – 15.30.

Zgłoszenia

Wystarczy wybrać jeden z zaproponowanych terminów i wysłać zgłoszenie. Czas na zgłoszenia upływa 23 kwietnia 2021 (do końca dnia).

Ważne informacje

W celu wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza online ("Weź udział"), pod jednym z wybranych terminów. Wymagane jest e-mailowe potwierdzenie rejestracji. W odpowiedzi otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa oraz w drugiej wiadomości link do spotkania online.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.


04.02.2021

Webinarium dla gmin z delimitacji obszarów zdegradowanych i określenia zasięgu rewitalizacji. Zgłoś się do 16 lutego!

Uwaga! Webinarium odbywa się tylko dla gmin z woj. wielkopolskiego uczestniczących w projekcie  "Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego w Poznaniu we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Inne gminy wciąż mają możliwość zgłoszenia się do projektu -  szczegóły.

Zapraszamy na webinarium pn. "Delimitacja obszarów zdegradowanego i rewitalizacji – dane, sposoby analizy i prezentacji". Głęboka i wieloaspektowa degradacja przestrzeni może zostać odwrócona jedynie dzięki kompleksowej interwencji, obejmującej działania prowadzone na wszystkich płaszczyznach zjawisk kryzysowych, utożsamianych z rewitalizacją. Spotkanie zostanie zorganizowane w ramach usługi polegającej na doradztwie eksperckim dla gmin województwa wielkopolskiego w procesie programowania wdrażania działań rewitalizacyjnych

 

Termin:

Spotkanie odbędzie się 18 lutego 2021 r.(tj. czwartek), o godz. 10.00 i potrwa ok. 2 godziny.

Zgłoszenia:

Czas na zgłoszenia upływa 16 lutego (godz. 15.00).

Prowadzący:

dr inż. Przemysław Ciesiółka, Marcin Ługawiak

Ważne informacje:

W celu wzięcia udziału w webinarium prosimy o wypełnienie powyższego formularza online ("Weź udział"). Wymagane jest e-mailowe potwierdzenie rejestracji. W odpowiedzi otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa oraz w drugiej wiadomości link do spotkania online.

Forma webinarium:

Webinarium zostanie zorganizowane w trybie on-line z wykorzystaniem platformy Clickmeeting. Uczestnicy otrzymają link do spotkania, który po kliknięciu poprzez stronę internetową umożliwi udział w webinarium. Webinarium zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem prezentacji Power Point i innych materiałów, które będą wyświetlane w trakcie prezentacji. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie. Wybrane pytania będą wyświetlone i zostanie na nie udzielona odpowiedź. Przy mniejszej liczbie uczestników rozważyć należy możliwość dyskusji poprzez udzielanie głosu.

Cel:

Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji samorządów w zakresie:

1. Podstawowych założeń delimitacji obszarów zdegradowanego i rewitalizacji w ustawie o rewitalizacji

2. Specyfiki danych do przeprowadzenia delimitacji (wybór wskaźników jest kluczowym elementem poprawnie przeprowadzonej delimitacji) – przykłady zastosowanych wskaźników w programach rewitalizacji w Wielkopolsce

3. Sposobów pozyskiwania danych (dane wtórne i dane pierwotne) – przykłady sformułowania zapytań o dane, narzędzia pozyskiwania danych pierwotnych

4. Sposobów analizy danych – przykłady stosowanych metod (m.in. prezentacja metody Perkala)

5. Prezentacji danych – kartodiagramy, kartogramy

 


9.09.2020 

Do 10 września zgłoś się na szkolenie z rewitalizacji  

W związku z dalszą realizacją projektu służącego wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zapraszamy do udziału w szkoleniu z tematu  monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

Terminy

Szkolenia, z uwagi na aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, będą realizowane w formule on-line, w następujących terminach:

•          15.09.2020 r.

•          18.09.2020 r.

•          22.09.2020 r.

w godzinach 9.00 – 15.00, przy czym przewiduje się możliwość weryfikacji skuteczności połączenia od godziny 8:30, a także realizację fakultatywnej część dyskusyjnej w godzinach 15:00 – 16:00.

 

Zgłoszenia

Wystarczy wybrać jeden z zaproponowanych terminów i wysłać zgłoszenie w terminie do 10 września br. na skrzynkę rewitalizacja@umww.pl oraz zaneta.stachowiak@umww.pl

W mailu proszę wpisać: wybrany termin szkolenia, nazwę samorządu, imię i nazwisko oraz adres mailowy uczestnika szkolenia.

UWAGA! Na wskazany adres  zostanie przesłana ankieta potrzeb szkoleniowych.

Szkolenie jest skierowane tylko do gmin z woj. wielkopolskiego, które zgłosiły się do projektu dot. wzmocnienia ich zdolności do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.  

Gminy wciąż mają możliwość zgłoszenia się do projektu – szczegóły

 

Dlaczego warto zgłosić się na szkolenie?

Monitoring i ewaluacja to procesy, które pozwalają na dokonanie skrupulatnej oceny postępów, czyli  tego czy (i w jakim stopniu) osiągane są cele zaplanowane na etapie projektowania procesów rewitalizacyjnych. Na podstawie bieżącej ewaluacji gminy mogą zweryfikować skuteczność procesu rewitalizacji, jego efektywność, użyteczność, trwałość i trafność. Właściwe przeprowadzony monitoring i ewaluacja są fundamentem prac programowych w zakresie rewitalizacji. A samo szkolenie daje możliwość pogłębienia wiedzy w tym zakresie.

 

Trenerzy szkolenia

dr Aleksandra Jadach-Sepioło – Adiunkt w Katedrze Miasta Innowacyjnego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. W latach 2014-2015 w IRMiR była kierownikiem projektu doradczego dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przy opracowywanej ustawie o rewitalizacji, Narodowym Planie Rewitalizacji i Krajowej Polityce Miejskiej, w latach 2016-2019 koordynowała realizację projektów doradczych z zakresu rewitalizacji – na rzecz 23 miast realizujących projekty w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” oraz 3 miast realizujących projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji (Łódź, Bytom, Wałbrzych).

Ekonomistka, specjalizuje się w problematyce rewitalizacji miast, ekonomii rozwoju miast i polityki miejskiej. Wykładowca szkoleń i studiów podyplomowych „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zarządzania nieruchomościami. Autorka kilkudziesięciu publikacji i ekspertyz z zakresu rewitalizacji miast, finansowania i programowania procesów odnowy miast, partnerstwa publiczno-prywatnego, mieszkalnictwa oraz zarządzania wartością nieruchomości na obszarach rewitalizowanych. Współautor podręcznika „Monitorowanie procesów rozwoju na poziomie wewnątrzmiejskim”.

 

Katarzyna Spadło – kierownik Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Autorka szeregu programów rozwoju, programów rewitalizacji, koncepcji i dokumentacji projektów rozwojowych, w tym rewitalizacyjnych. Doradca merytoryczny w procesie wsparcia opracowania programów rewitalizacji przez samorządy. Z ramienia Instytutu Rozwoju Miast i Regionów odpowiadała za wdrożenie pilotażowego projektu doradczego dotyczącego rewitalizacji w mieście Wałbrzych. Temat wiodący wałbrzyskiego projektu to integracja polityki planowania i rewitalizacji. Doradzała pozostałym miastom realizującym projekty pilotażowe (Łódź, Bytom) a także współuczestniczyła we wdrażaniu projektów w większości miast – laureatów konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Współautor podręcznika „Monitorowanie procesów rozwoju na poziomie wewnątrzmiejskim”.

 


15-04-2020

UWAGA!

W związku z bieżącą sytuacją dot. dalszego rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 wydłużamy termin składania przez gminy deklaracji przystąpienia do projektu dot. wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych do 30 kwietnia 2020 r. 

Skan potwierdzenia uczestnictwa gminy w projekcie prosimy przesyłać na adresy mailowe:

 rewitalizacja@umww.pl oraz mateusz.kasprzyk@umww.pl  
 

Przy zapisach bardzo prosimy o podaniu w rubryce „miejscowość” nazwy gminy (w tym jeśli gmina miejska dubluje się z gminą wiejską to prosimy w nawiasie dopisać charakter gminy – np. Gniezno (miejska) albo Gniezno (wiejska).

Wzór potwierdzenia uczestnictwa gminy w projekcie (101.1 KB)

 


30-03-2020

UWAGA!

W związku z bieżącą sytuacją dot. rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 wydłużamy termin składania przez gminy deklaracji przystąpienia do projektu dot. wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych do 15 kwietnia 2020 r. 

Skan potwierdzenia uczestnictwa gminy w projekcie prosimy przesyłać na adresy mailowe: 

rewitalizacja@umww.pl oraz mateusz.kasprzyk@umww.pl  

 

Przy zapisach bardzo prosimy o podaniu w rubryce „miejscowość” nazwy gminy (w tym jeśli gmina miejska dubluje się z gminą wiejską to prosimy w nawiasie dopisać charakter gminy – np. Gniezno (miejska) albo Gniezno (wiejska).

 


12-03-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, iż w związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa szkolenia pt. „Ustawowe narzędzia rewitalizacji” zaplanowane  na  24 marca i 6 kwietnia br. ZOSTAJĄ ODWOŁANE.

W związku z powyższym bardzo prosimy o przesyłanie na adresy mailowe: rewitalizacja@umww.pl oraz mateusz.kasprzyk@umww.pl  skanu potwierdzenia uczestnictwa gminy w projekcie w terminie do końca marca 2020 r.


12-02-2020

Konferencja „Rewitalizacja 2.0 w Wielkopolsce”

Samorząd Województwa Wielkopolskiego kontynuuje współpracę z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie wsparcia gmin w przygotowaniu
i wdrażaniu działań rewitalizacyjnych. Z tej okazji mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w:

konferencji pt. „Rewitalizacja 2.0 w Wielkopolsce”, która odbędzie się  2 marca 2020 r. o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34.

To wydarzenie inauguruje kilkunastomiesięczny projekt UMWW  w Poznaniu polegający na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.  

Przygotowaliśmy dla wielkopolskich gmin (zarówno posiadających program rewitalizacji lub planujących w przyszłości je uchwalić) katalog darmowych spotkań edukacyjnych (warsztatów, szkoleń), konsultacji eksperckich oraz wizyt studyjnych. Oprócz walorów edukacyjnych tego projektu, zależy nam na integrowaniu środowisk zainteresowanych rewitalizacją. O szczegółach poinformujemy podczas konferencji inaugurującej projekt.

Do uczestnictwa w konferencji otwierającej zapraszamy zarówno decydentów, jak i osoby zaangażowane w problematykę rewitalizacyjną w gminie.

Żywiąc nadzieję, że inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem, prosimy o dokonanie rejestracji  do 28 lutego br.  Zapisy i szczegóły: https://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/konferencja-rewitalizacja-2-0-w-wielkopolsce


30-10-2017

Cykl warsztatów "Rewitalizacja w działaniu"

Rozpoczynamy kolejny cykl warsztatów z samorządami, aby omówić rewitalizację w działaniu. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zapraszają osoby odpowiedzialne za wdrażanie LPR/ GPR w swojej gminie do udziału w warsztatach, które odbędą się:

Rewitalizacja to proces, a programowanie to jeden z jego etapów, od którego rozpoczęliśmy współpracę. Lista programów na Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego jest coraz dłuższa. Jednak nasza współpraca i partnerstwo nie kończą się. Rozpoczynamy bowiem drugi etap rewitalizacji – wdrażanie. Podczas spotkania omówimy m.in. praktyczne aspekty monitorowania programów rewitalizacji, problemy jakie pojawiają się w związku ze sprawozdawczością do UMWW (mamy już pierwsze doświadczenia w tym zakresie), procedowanie związane z aktualizacją LPR/ GPR, co to znaczy wykorzystać potencjał społeczny gmin w rewitalizacji, jak skutecznie budować partnerstwo i wykorzystywać inne instrumenty pracy w społecznościach lokalnych. Przedstawimy także aktualną wiedzę o projektach w ramach PI 9b WRPO 2014+.

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY. 

Agenda ogólna (78.3 KB)

Zapisy na warsztaty w Poznaniu: http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/warsztat-rewitalizacja-w-dzialaniu-w-poznaniu

Zapisy na warsztaty w Koniniehttp://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/warsztat-rewitalizacja-w-dzialaniu-w-koninie

Zapisy na warsztat w Pile: http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/warsztat-rewitalizacja-w-dzialaniu-w-pile

Zapisy na warsztat w Lesznie: http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/warsztat-rewitalizacja-w-dzialaniu-w-lesznie

Zapisy na warsztaty w Kaliszu: http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/warsztat-rewitalizacja-w-dzialaniu

Szczegóły dotyczące kolejnych warsztatów w pozostałych miastach będą pojawiać się na bieżąco.


05-06-2017

Rewitalizacja - proces społeczno-infrastrukturalny

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w szkoleniu/warsztacie dotyczącego rewitalizacji społeczno-infrastrukturalnej.

Podczas zajęć w formie wykładu i praktycznej pracy na dokumentach wskażemy m.in. jak włączyć element społeczny w przebieg procesu rewitalizacji, na czym polega partycypacja społeczna, budowanie partnerstw, określanie celów społecznych w działaniach inwestycyjnych, wskażemy źródła finansowania takich przedsięwzięć. Zaprezentujemy również Dobre Praktyki w zakresie rewitalizacji społecznej.

Miejsce szkolenia:

Poznań ul. św. Wincentego 6/9 (siedziba Fundacji Barka) Budynek C-Galeria

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY.

Jednocześnie zapraszamy do zadawania pytań, zgłaszania kwestii problemowych oraz  przesyłania przykładów przedsięwzięć społecznych, które zostaną omówione na szkolenia na adres e-mail: maciej.patulak@rops.poznan.pl

Agenda Poznań-13.06 (216.9 KB)

Zapisy na konferencję

Kolejne szkolenia z tego cyklu odbędą się w następujących terminach:

21.06.2017 r. – Konin

http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/rewitalizacja-proces-spoleczno-infrastrukturalny-szkolenie-w-koninie

22.06.2017 r. – Kalisz

http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/rewitalizacja-proces-spoleczno-infrastrukturalny-szkolenie-w-kaliszu

26.06.2017 r. – Piła

http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/rewitalizacja-proces-spoleczno-infrastrukturalny-szkolenie-w-pile

29.06.2017 r. – Leszno

http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/rewitalizacja-proces-spoleczno-infrastrukturalny-szkolenie-w-lesznie

 


19-05-2017

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konferencji pt. Rewitalizacja w małych miastach, która odbędzie się w dniach 5 – 7 czerwca 2017 r. w Mierzęcinie k/Dobiegniewa.

Konferencja w sposób szczególny skierowana jest do miast małych i średnich, dla których rewitalizacja może stanowić szansę na rozwój. Zgodnie ze wskazaniem Krajowej Polityki Miejskiej 2023, małe i średnie miasta mają większe trudności we wdrażaniu nowoczesnych działań rozwojowych, co najczęściej wynika z możliwości finansowych czy potencjału instytucjonalnego. Tematyka konferencji ma wychodzić naprzeciw wyzwaniom stojącym przed działaniami rewitalizacyjnymi. Ponadto podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną materiały edukacyjne w zakresie rewitalizacji i planowania przestrzennego.

Konferencja wpisuje się w pakiet działań na rzecz wsparcia gmin w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych realizowanych przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa służący realizacji celów polityki regionalnej wynikającej ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W związku z powyższym zaproszenie adresowane jest do przedstawicieli samorządów na poziomie gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Polsce, w szczególności małych i średnich miast.

Zgłoszenia możliwe są poprzez formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: www.konferencjamalemiasta.pl. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się na konferencje może decydować organizator.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały konferencyjne, transport na miejscu oraz noclegi i wyżywienie podczas konferencji.

 

Kontakt

+48 536 112 312

biuro@konferencjamalemiasta.pl

www.konferencjamalemiasta.pl

Załączniki do pobrania:

Program konferencji Rewitalizacja w małych miastach (438.7 KB)

16-02-2017

Konferencja dla beneficjentów – rewitalizacja, 3 marca 2017 r., Poznań

Zapraszamy do udziału w Konferencji dla beneficjentów, która odbędzie się 3 marca 2017 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Konferencja przeznaczona jest dla dotacjobiorców rozstrzygniętego konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 2/REW/2016. Rozpoczęcie konferencji planowane jest na godz. 10.30. Na spotkaniu omówione zostaną obowiązki beneficjentów związane z realizacją projektów. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego do 1 marca 2017 r. do godz. 12.00. Pytania w związku z merytoryczną częścią Konferencji można kierować na adres e-mail: rewitalizacja@umww.pl. Odpowiedzi udzielone zostaną podczas spotkania bądź na stronie internetowej. W sprawach organizacyjnych można dzwonić pod nr tel. 61 62 67 241.

Zapisy na konferencję

Program konferencji 3.03.2017 (77.5 KB)


Konferencja "Opracowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji gmin"

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak zaprasza do uczestnictwa w jednej z Konferencji 15 lub 22 kwietnia 2016 r. dla potencjalnych wnioskodawców Opracowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji gmin. Obydwa spotkania rozpoczną się o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości  34.

24 marca 2016 r. podpisana została umowa z Ministrem Rozwoju dotycząca realizacji konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację przez gminy programów rewitalizacji. Wsparcie udzielane będzie ze środków Funduszu Spójności i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do aktywnego dialogu i dyskusji w zakresie rewitalizacji zachęcamy zarówno decydentów, jak i pracowników odpowiedzialnych za problematykę rewitalizacyjną w gminie.

Jednocześnie zapraszamy do zadawania pytań i kierowania ich na adres e-mail: rewitalizacja@umww.pl. Odpowiedzi udzielone zostaną podczas spotkań bądź na stronie internetowej. W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel. 61 62 67 264.

Prosimy o zgłaszanie się za pomocą formularza dostępnego w dziale "Weź udział w konferencjach i szkoleniach"  (bezpośredni odnośnik)

Do pobrania: Agenda konferencji (77.2 KB)

Pobierz jako PDF